Start Metody produkcji Próbki Właściwości próbek Zastosowania Cennik Kontakt

Nasze próbki

GO (STEM)

M. Mazurkiewicz, A. Malolepszy et.al., WIM PW


GO – hydrofilowy, „rozpuszczalny” w wodzie, koloru żółto-brązowego. Widoczne „zanieczyszczenia” to kompozyt grafenu z nanocząsteczkami metali.

rGO (STEM)

A. Małolepszy, M. Mazurkiewicz et.al., WIM PW

rGO – czarny, hydrofobowy, nie tworzy trwałej zawiesiny w wodzie, tworzy nietrwałą zawiesinę w DMF, acetonie lub alkoholu.

Pierwsze próbki otrzymanego tlenku grafenu GO
i zredukowanego tlenku grafenu rGO

L. Stobiński, NANOMATERIALS LS

Świeżo przygotowana zawiesina GO

L. Stobiński, NANOMATERIALS LS

Folia GO

L. Stobiński, NANOMATERIALS LS

Cienka warstwa GO naniesiona na szklaną płytkę

L. Stobiński, NANOMATERIALS LS


Na płytkach szklanych 2 × 6 cm naniesiono cienką warstwę tlenku grafenu o grubości 50-100 nm. Na prawej dolnej fotografii pokazano płytkę z naniesionymi przewodzącymi elektrycznie elektrodami grafitowymi (dwa czarne pionowe paski) umożliwiające pomiar rezystywnosci warstwy.

Strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie) do zbierania informacji statystycznych oraz przechowywania informacji o wybranym języku.