Start Metody produkcji Próbki Właściwości próbek Zastosowania Cennik Kontakt

Metody produkcji grafenu płatkowego

  1. mechaniczne rozłupywanie grafitu (np. HOPG),
  2. rozcinanie nanorurek węglowych wzdłuż osi nanorurki,
  3. interkalacja grafitu i jego późniejsza eksfoliacja (delaminacja), lecz bez wstępnego utleniania grafitu,
  4. interkalacja, utlenianie proszku grafitowego i eksfoliacja warstw, a następnie redukcja warstw GO do rGO.

Synteza GO

Tlenek grafenu można otrzymać przez intensywne utlenianie grafitu według jednej z metod: Brodiesa, Hofmanna, Staudenmaiera, Hummersa.

Synteza rGO

Zredukowany tlenek grafenu można otrzymać przez intensywną redukcję GO stosując silny czynnik redukujący, np. hydrazynę lub wodór.

Ogólnie mówiąc, produkcja rGO z GO wymaga użycia bardzo silnych reduktorów w ramach jednej z metod: redukcji chemicznej, elektrochemicznej, termicznej lub fototermicznej. W metodzie chemicznej stosuje sie zwykle hydrazynę, hydrochinon, NaBH4 i inne nietoksyczne „zielone” reduktory.

Produkcja GO w NANOMATERIALS LS

GO wytwarza się w firmie NANOMATERIALS LS zmodyfikowaną metodą Hummersa w ilościach do 1 kg miesięcznie. Technologię wytwarzania GO opracowano w ramach działalności B&R (R&D) firmy NANOMATERIALS LS.

Technologia ta jest własnością firmy NANOMATERIALS LS.

Docelowo, na żądanie, można zwiększyć wydajność syntezy GO.

Produkcja rGO w NANOMATERIALS LS

Zredukowany, płatkowy tlenek grafenu wytwarza się w firmie NANOMATERIALS LS przez redukcję GO, stosując silny czynnik redukujący, np. hydrazynę, wodór w ilościach do 1 kg miesięcznie.

Technologia syntezy rGO jest wasnością firmy NANOMATERIALS LS.

Docelowo, na żądanie, można zwiększyć wydajność syntezy rGO.

Strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie) do zbierania informacji statystycznych oraz przechowywania informacji o wybranym języku.