Start Metody produkcji Próbki Właściwości próbek Zastosowania Cennik Kontakt

Metody analityczne

Zastosowane metody analityczne do scharakteryzowania GO i rGO

 1. TEM (transmisyjna mikroskopia elektronowa),
 2. SEM (skaningowa mikroskopia elektronowa),
 3. STEM (skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa),
 4. Analiza elementarna.
 5. XRF (fluorescencja rentgenowska),
 6. TGA (termograwimetryczna analiza),
 7. Spektroskopia ramanowska,
 8. FTIR (spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera),
 9. UV-Vis (spektroskopia w zakresie nadfioletu i promieniowania widzialnego),
 10. XRD (dyfraktometria rentgenowska),
 11. Pomiary oporności cienkich i grubych warstw,
 12. Pomiary absorbancji optycznej,
 13. XPS (spektroskopia fotoelektronów),
 14. REELS (refleksyjna spektroskopia strat energii elektronów),
 15. AFM (mikroskopia sił atomowych),
 16. CV (woltamperometria cykliczna).
Strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie) do zbierania informacji statystycznych oraz przechowywania informacji o wybranym języku.